ผู้อ่าน(กอรี) เราะชีด บัลอาลียะฮฺ | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 


ผู้อ่าน(กอรี) เราะชีด บัลอาลียะฮฺ | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes