نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم | آرشیو - کتابخانه صوتی قرآن کریم


نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم
 

قاری

شنیدن
(Flash)

شنیدن
(Windows Media)

رادیو فارسی قرآن حکیم

 
نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم - 1

mms://radio.mp3quran.net/radio

نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم - 2

mms://radio.mp3quran.net/salma

رادیو الرقية الشرعية  
رادیو الفتاوى   mms://radio.mp3quran.net/roqiah
رادیو ماهر المعيقلي

mms://radio.mp3quran.net/maher

رادیو أحمد العجمي

mms://radio.mp3quran.net/ajm

رادیو عبدالرحمن السديس

mms://radio.mp3quran.net/sds

رادیو سعود الشريم

mms://radio.mp3quran.net/shur

رادیو ياسر الدوسري

mms://radio.mp3quran.net/yasser

رادیو مشاري العفاسي

mms://radio.mp3quran.net/afs

رادیو عبدالباسط عبدالصمد

mms://radio.mp3quran.net/basit

رادیو ناصر القطامي

mms://radio.mp3quran.net/qtm

رادیو محمد صديق المنشاوي

mms://radio.mp3quran.net/minsh

رادیو سعد الغامدي

mms://radio.mp3quran.net/s_gmd

رادیو عبدالباسط عبدالصمد - قرآن کریم با تجوید

mms://radio.mp3quran.net/basit_mjwd

رادیو خالد القحطاني

mms://radio.mp3quran.net/qht

رادیو فارس عباد

mms://radio.mp3quran.net/frs_a

رادیو إدريس أبكر

mms://radio.mp3quran.net/abkr

رادیو شيخ أبو بكر الشاطري

mms://radio.mp3quran.net/shatri

رادیو علي جابر mms://radio.mp3quran.net/a_jbr
رادیو محمد جبريل mms://radio.mp3quran.net/jbrl
رادیو محمود الحصري mms://radio.mp3quran.net/husr
رادیو محمد أيوب mms://radio.mp3quran.net/ayyub
رادیو عبدالباسط عبدالصمد - روایت ورش از نافع   mms://radio.mp3quran.net/basit_warsh
رادیو عبدالله بصفر mms://radio.mp3quran.net/bsfr
رادیو صابر عبدالحكم mms://radio.mp3quran.net/hkm
رادیو جمعان العصيمي mms://radio.mp3quran.net/jaman
رادیو عبدالله خياط mms://radio.mp3quran.net/kyat
رادیو ابراهيم الأخضر mms://radio.mp3quran.net/akdr
رادیو عبدالله الجهني  mms://radio.mp3quran.net/jhn
رادیو احمد الحواشي  
رادیو احمد الطرابلسي  
رادیو احمد الطرابلسي - روایت قالون از نافع  
رادیو أحمد صابر  
رادیو أحمد عامر  
رادیو أكرم العلاقمي  
رادیو الدوكالي محمد العالم  
رادیو الزين محمد أحمد  
رادیو العيون الكوشي - روایت ورش از نافع  
رادیو الفاتح محمد الزبير - روایت دوری از ابی عمرو  
رادیو القاري ياسين - روایت ورش از نافع  
رادیو توفيق الصايغ  
رادیو أحمد نعينع  
رادیو ابراهيم الدوسري - روایت ورش از نافع  
رادیو جمال شاكر عبدالله  
رادیو حاتم فريد الواعر  
رادیو خالد المهنا  
رادیو خالد عبدالكافي  
رادیو خليفة الطنيجي  
رادیو زكي داغستاني  
رادیو سهل ياسين  
رادیو سيد رمضان  
رادیو شيرزاد عبدالرحمن طاهر  
رادیو صلاح البدير  
رادیو صلاح الهاشم  
رادیو صلاح بوخاطر  
رادیو طارق عبدالغني دعوب  
رادیو عادل الكلباني  
رادیو عادل ريان  
رادیو عبدالباري الثبيتي  
رادیو عبدالبارئ محمد  
رادیو عبدالرشيد الصوفي- روایت السوسی از ابی عمر  
رادیو عبدالرشيد الصوفي - روایت خلف از حمزه  
رادیو عبدالعزيز الأحمد  
رادیو عبدالله الكندري  
رادیو عبدالله المطرود  
رادیو عبدالمحسن الحارثي  
رادیو عبدالمحسن العبيكان  
رادیو عبدالمحسن القاسم  
رادیو عبدالهادي أحمد كناكري  
رادیو عبدالودود حنيف  
رادیو علي الحذيفي - روایت قالون از نافع  
رادیو علي الحذيفي  
رادیو علي حجاج السويسي  
رادیو عماد زهير حافظ  
رادیو عمر القزابري  
رادیو ماهر شخاشيرو  
رادیو محمد الطبلاوي  
رادیو محمد اللحيدان  
رادیو محمد رشاد الشريف  
رادیو محمد صالح عالم شاه  
رادیو محمد صديق المنشاوي - قرآن کریم با تجوید  
رادیو محمد العبدالكريم  
رادیو محمد العبدالكريم - روایت ورش از نافع از طریق ابی بکر اصفهانی  
رادیو محمد عثمان خان  
رادیو محمود الرفاعي  
رادیو محمد عبدالحكيم سعيد العبدالله - روایت دوری از کسائی  
رادیو محمد عبدالحكيم سعيد العبدالله - روایت بزی و قنبل از ابن کثیر  
رادیو محمود الشيمي - روایت دوری از کسائی  
رادیو محمود علي البنا - قرآن کریم با تجوید  
رادیو محمود علي البنا  
رادیو محمود خليل الحصري - قرآن کریم با تجوید  
رادیو محمود خليل الحصري - روایت ورش از نافع  
رادیو معيض الحارثي  
رادیو مصطفى اسماعيل  
رادیو مصطفى اللاهوني  
رادیو مصطفى رعد العزاوي  
رادیو مفتاح السلطني - روایت ذکوان از ابن عامر  
رادیو مفتاح السلطني  
رادیو مفتاح السلطني - روایت دوری از ابی عمرو  
رادیو مفتاح السلطني - روایت دوری از کسائی  
رادیو موسى بلال  
رادیو نبيل الرفاعي  
رادیو نعمة الحسان  
رادیو هاني الرفاعي  
رادیو وليد النائحي - روايت قالون از نافع از طریق ابی نشیط  
رادیو ياسر القرشي  
رادیو ياسر المزروعي - قراءة يعقوب الحضرمي بروايتي رويس وروح  
رادیو يحيى حوا  
رادیو يوسف الشويعي  
رادیو  يوسف بن نوح أحمد