نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم | آرشیو - کتابخانه صوتی قرآن کریم

نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم

نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم
 

قاری

شنیدن
(Flash)

رادیو فارسی قرآن حکیم

نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم - 1
نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم - 2
سورة البقرة - لعدد من القراء
رادیو الرقية الشرعية
رادیو الفتاوى  
رادیو ماهر المعيقلي
إذاعة القارئ عبدالرحمن الماجد
رادیو أحمد العجمي
رادیو عبدالرحمن السديس
رادیو سعود الشريم
رادیو ياسر الدوسري
رادیو مشاري العفاسي
رادیو عبدالباسط عبدالصمد

رادیو ناصر القطامي

رادیو محمد صديق المنشاوي

رادیو سعد الغامدي

رادیو عبدالباسط عبدالصمد - قرآن کریم با تجوید
رادیو خالد القحطاني
رادیو فارس عباد
رادیو إدريس أبكر
رادیو شيخ أبو بكر الشاطري
رادیو علي جابر
رادیو محمد جبريل
رادیو محمود الحصري
رادیو محمد أيوب
رادیو عبدالباسط عبدالصمد - روایت ورش از نافع  
رادیو عبدالله بصفر
رادیو صابر عبدالحكم
رادیو جمعان العصيمي
رادیو عبدالله خياط
رادیو ابراهيم الأخضر
رادیو عبدالله الجهني
رادیو احمد الحواشي
رادیو احمد الطرابلسي
رادیو احمد الطرابلسي - روایت قالون از نافع
رادیو أحمد صابر
رادیو أحمد عامر
رادیو أكرم العلاقمي
رادیو الدوكالي محمد العالم
رادیو الزين محمد أحمد
رادیو العيون الكوشي - روایت ورش از نافع
رادیو الفاتح محمد الزبير - روایت دوری از ابی عمرو
رادیو القاري ياسين - روایت ورش از نافع
رادیو توفيق الصايغ
رادیو أحمد نعينع
رادیو ابراهيم الدوسري - روایت ورش از نافع
رادیو جمال شاكر عبدالله
رادیو حاتم فريد الواعر
رادیو خالد المهنا
رادیو خالد عبدالكافي
رادیو خليفة الطنيجي
رادیو زكي داغستاني
رادیو سهل ياسين
رادیو سيد رمضان
رادیو شيرزاد عبدالرحمن طاهر
رادیو صلاح البدير
رادیو صلاح الهاشم
رادیو صلاح بوخاطر
رادیو طارق عبدالغني دعوب
رادیو عادل الكلباني
رادیو عادل ريان
رادیو عبدالباري الثبيتي
رادیو عبدالبارئ محمد
رادیو عبدالرشيد الصوفي- روایت السوسی از ابی عمر
رادیو عبدالرشيد الصوفي - روایت خلف از حمزه
رادیو عبدالعزيز الأحمد
رادیو عبدالله الكندري
رادیو عبدالله المطرود
رادیو عبدالمحسن الحارثي
رادیو عبدالمحسن العبيكان
رادیو عبدالمحسن القاسم
رادیو عبدالهادي أحمد كناكري
رادیو عبدالودود حنيف
رادیو علي الحذيفي - روایت قالون از نافع
رادیو علي الحذيفي
رادیو علي حجاج السويسي
رادیو عماد زهير حافظ
رادیو عمر القزابري
رادیو ماهر شخاشيرو
رادیو محمد الطبلاوي
رادیو محمد اللحيدان
رادیو محمد رشاد الشريف
رادیو محمد صالح عالم شاه
رادیو محمد صديق المنشاوي - قرآن کریم با تجوید
رادیو محمد العبدالكريم
رادیو محمد العبدالكريم - روایت ورش از نافع از طریق ابی بکر اصفهانی
رادیو محمد عثمان خان
رادیو محمود الرفاعي
رادیو محمد عبدالحكيم سعيد العبدالله - روایت دوری از کسائی
رادیو محمد عبدالحكيم سعيد العبدالله - روایت بزی و قنبل از ابن کثیر
رادیو محمود الشيمي - روایت دوری از کسائی
رادیو محمود علي البنا - قرآن کریم با تجوید
رادیو محمود علي البنا
رادیو محمود خليل الحصري - قرآن کریم با تجوید
رادیو محمود خليل الحصري - روایت ورش از نافع
رادیو معيض الحارثي
رادیو مصطفى اسماعيل
رادیو مصطفى اللاهوني
رادیو مصطفى رعد العزاوي
رادیو مفتاح السلطني - روایت ذکوان از ابن عامر
رادیو مفتاح السلطني
رادیو مفتاح السلطني - روایت دوری از ابی عمرو
رادیو مفتاح السلطني - روایت دوری از کسائی
رادیو موسى بلال
رادیو نبيل الرفاعي
رادیو نعمة الحسان
رادیو هاني الرفاعي
رادیو وليد النائحي - روايت قالون از نافع از طریق ابی نشیط
رادیو ياسر القرشي
رادیو ياسر المزروعي - قراءة يعقوب الحضرمي بروايتي رويس وروح
رادیو يحيى حوا
رادیو يوسف الشويعي
رادیو  يوسف بن نوح أحمد