Tagabasa Wadeea Al-Yamani | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 


Tagabasa Wadeea Al-Yamani | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
12 Si Propeta Jose I-Download
13 Ang Kidlat I-Download
14 Si Propeta Ibrahim I-Download
15 Ang Mabatong Lupain I-Download
19 Si Maria I-Download
44 Ang Usok I-Download