സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 33
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ ٱلۡعَظِيمِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്