സൂറ

سورة ഗാഫിര് - آية 81
بصوت القارئ ഖാലിദ് അല് ഖഹ്ത്വാനി
وَيُرِيكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ فَأَيَّ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്