സൂറ

سورة ശുഅറാ - آية 23
بصوت القارئ അഹ് മദ് അല് ഹുദൈഫീ
قَالَ فِرۡعَوۡنُ وَمَا رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്