സൂറ

سورة ശുഅറാ - آية 16
بصوت القارئ അഹ് മദ് അല് ഹുദൈഫീ
فَأۡتِيَا فِرۡعَوۡنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്