Učač Velid Ed-Dejlemi | Audio biblioteka Časnog Kur'ana 


Učač Velid Ed-Dejlemi | Rivajet Hafsa od Asima

Itunes


Broj sure Sura Slušanje Skini MP3 fajl
1 El-Fatiha Klikni ovdje za skidanje
12 Jusuf Klikni ovdje za skidanje
17 El-Isra Klikni ovdje za skidanje
31 Lukman Klikni ovdje za skidanje
39 Ez-Zumer Klikni ovdje za skidanje
41 Fussilet Klikni ovdje za skidanje
45 El-Džasije Klikni ovdje za skidanje
48 El-Feth Klikni ovdje za skidanje
49 El-Hudžurat Klikni ovdje za skidanje
50 Kaf Klikni ovdje za skidanje
51 Ez-Zarijat Klikni ovdje za skidanje
52 Et-Tur Klikni ovdje za skidanje
53 En-Nedžm Klikni ovdje za skidanje
54 El-Kamer Klikni ovdje za skidanje
78 En-Nebe' Klikni ovdje za skidanje
79 En-Nazi'at Klikni ovdje za skidanje
80 Abese Klikni ovdje za skidanje
81 Et-Tekvir Klikni ovdje za skidanje
82 El-Infitar Klikni ovdje za skidanje
83 El-Mutaffifin Klikni ovdje za skidanje
84 El-Inšikak Klikni ovdje za skidanje
85 El-Burudž Klikni ovdje za skidanje
86 Et-Tarik Klikni ovdje za skidanje
87 El-A'la Klikni ovdje za skidanje
88 El-Gašije Klikni ovdje za skidanje
89 El-Fedžr Klikni ovdje za skidanje
90 El-Beled Klikni ovdje za skidanje
91 Eš-Šems Klikni ovdje za skidanje
92 El-Lejl Klikni ovdje za skidanje
93 Ed-Duha Klikni ovdje za skidanje
94 Eš-Šerh Klikni ovdje za skidanje
95 Et-Tin Klikni ovdje za skidanje
96 El-'Alek Klikni ovdje za skidanje
97 El-Kadr Klikni ovdje za skidanje
98 El-Bejjine Klikni ovdje za skidanje
99 Ez-Zelzele Klikni ovdje za skidanje
100 El-Adijat Klikni ovdje za skidanje
101 El-Kari'a Klikni ovdje za skidanje
102 Et-Tekasur Klikni ovdje za skidanje
103 El-'Asr Klikni ovdje za skidanje
104 El-Humeze Klikni ovdje za skidanje
105 El-Fil Klikni ovdje za skidanje
106 Kurejš Klikni ovdje za skidanje
107 El-Ma'un Klikni ovdje za skidanje
108 El-Kevser Klikni ovdje za skidanje
109 El-Kafirun Klikni ovdje za skidanje
110 En-Nasr Klikni ovdje za skidanje
111 El-Mesed Klikni ovdje za skidanje
112 El-Ihlas Klikni ovdje za skidanje
113 El-Felek Klikni ovdje za skidanje
114 En-Nas Klikni ovdje za skidanje